مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:A1.1 b
دفتر برگزار کننده:آنلاین خواهران
رده سنی:مقدماتی فرانسه
زمان برگزاری:روزهای زوج 16:45 - 18:15
شهریه:2,880,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده