مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:A1.2 a
دفتر برگزار کننده: حضوری برادران
رده سنی:مقدماتی آلمانی
زمان برگزاری:روزهای فرد 16:45 - 18:15
شهریه:4,580,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده