مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:E 3-1
دفتر برگزار کننده: حضوری خواهران
رده سنی:کودکان
زمان برگزاری:روزهای زوج 18:30 - 20:00
شهریه:29,880,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده