مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:E 1-2
دفتر برگزار کننده: حضوری برادران
رده سنی:کودکان
زمان برگزاری:روزهای فرد 18:30 - 20:00
شهریه:2,980,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده