مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:T 6
دفتر برگزار کننده: حضوری برادران
رده سنی:نوجوانان
زمان برگزاری:روزهای فرد 18:30 - 20:00
شهریه:3,380,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده