مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:T 1
دفتر برگزار کننده: حضوری برادران
رده سنی:نوجوانان
زمان برگزاری:روزهای فرد 15:00 - 16:30
شهریه:2,980,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده