مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:605
دفتر برگزار کننده: حضوری برادران
رده سنی:پیشرفته
زمان برگزاری:روزهای فرد 16:45 - 18:15
شهریه:3,880,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده