مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:T 10
دفتر برگزار کننده: حضوری برادران
رده سنی:نوجوانان
زمان برگزاری:روزهای فرد 16:45 - 18:15
شهریه:3,380,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده