مشخصات سطح انتخابی

نام سطح:E 3-1
دفتر برگزار کننده: حضوری برادران
رده سنی:کودکان
زمان برگزاری:روزهای فرد 15:00 - 16:30
شهریه:2,980,000 ریال

اطلاعات ثبت نام کننده